Úspešná re-certifikácia

Spoločnosť TATRAFAN, s.r.o. úspešne absolvovala re-certifikačný audit všetkých implementovaných systémov v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 a OHSAS 18001. Re-certifikačný audit bol vykonaný spoločnosťou ELBACERT, a.s., ktorú si TATRAFAN vybral namiesto doterajšej certifikačnej firmy DNV. Všetky aktuálne certifikáty na stiahnutie nájdete na stránkach Kvalita, Udržateľný rozvoj a Spoločenská zodpovednsť.

 

TATRAFAN podporil horský cyklomaratón

V rámci naších aktivít zameraných na podporu nášho regiónu sme v minulom roku podporili aj horský cyklomaratón Horal a majstrovstvá Európy v horskej cyklistike. Sme veľmi radi, že sme prispeli k úspešnému priebehu týchto dvoch medzinárodne významných podujatí, ktoré pomohli zviditeľniť náš región doma aj v zahraničí.

TATRAFAN na veľtrhu INTERPACK 2017

Budúci rok v máji sa ako vystavovateľ zúčastníme na veľtrhu INTERPACK 2017 v nemeckom Düsseldorfe.

INTERPACK je najväčším svetovým veľtrhom pre oblasť balenia potravín, nápojov, cukroviniek, pekárenských výrobkov, farmaceutických výrobkov, kozmetiky ale taktiež aj priemyselných výrobkov. Vystavovatelia reprezentujú prierez dodávateľskou sieťou v obalovom priemysle. Veľtrhu INTERPAK sa samozrejme zúčastňujú aj všetci významní dodávatelia fólií pre potravinársky priemysel.

Úspešná recertifikácia

V júni v našej firme úspešne prebehol recertifikačný audit v týchto oblastiach:

. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO EN 9001:2000
. Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO EN 14001:2004
. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:1999
. Systém manažérstva hygienickej bezpečnosti výrobku podľa normy ISO 22000:2005

TERICHEM na TABEXPO 2015

V dňoch 20. až 23. októbra 2015 sme sa ako vystavovateľ zúčastnili na veľtrhu TABEXPO 2015 v Londýne. Veľtrh sa koná každé štyri roky a je jedným z najvýznamnejších svetových podujatí zameraných na tabakový priemysel. Veľtrhu sa okrem iných zúčastňujú aj všetci významní dodávatelia BOPP fólií pre tabakový priemysel.