Udržateľný rozvoj

blue-295

Prírodné bohatstvo regiónu, v ktorom sídli naša spoločnosť, v nás vyvoláva a umocňuje pocit zodpovednosti za udržateľný rozvoj s dôrazom na životné prostredie.

tatry-v1

Systém environmentálneho manažérstva

Systém environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO EN 14001, ktorý sa vzťahuje na všetky činnosti firmy garantuje, že naše výrobky sú vyrábané technológiou šetrnou k životnému prostrediu. Posledná recertifikácia podľa aktuálnej normy ISO 14001:2004 bola v roku 2013 realizovaná firmou Det Norske Veritas. 
Pravidelne monitorujeme všetky environmentálne aspekty a vplyvy našej výroby na životné prostredie za účelom ich zlepšovania, čo umocňuje implementáciu systému kontinuálneho zlepšovania vo všetkých činnostiach.

Certifikát ISO 14001 na stiahnutie

Zelený certifikát na stiahnutie

Predmet SMK a SEM

pdf-icon