Spoločenská zodpovednosť

blue-413

Patríme medzi top zamestnávateľov vo všetkých lokalitách nášho pôsobenia a zameriavame sa tiež na podporu rozvoja našich regiónov. Aktívne podporujeme športové, kultúrne a vzdelávacie iniciatívy, ktoré pozitívne vplývajú na kvalitu spoločenského života v našich komunitách.

basket
BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Najvyššou prioritou pri plnení úloh v našej spoločnosti je bezpečnosť a ochrana zdravia našich zamestnancov s maximálnym dôrazom na prevenciu a monitorovanie pracovného prostredia.
Sme držiteľmi certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:1999. Získanie certifikátu nás zaväzuje k neustálemu dodržiavaniu bezpečnostných predpisov, minimalizácii rizík poškodenia zdravia zamestnancov, minimalizácii škôd a strát, neustálej optimalizácii pracovného procesu, zlepšovaniu pracovných podmienok a pracovnej výkonnosti zamestnancov.

pdf-icon

Stiahnúť certifikát

JEDNOZNAČNÉ NIE! FALŠOVANIU

Záujmy našich obchodných partnerov sú zároveň našimi záujmami. Preto vystupujeme jednoznačne proti falšovaniu značiek našich partnerov a obchodujeme iba s firmami legálne vyrábajúcimi tabakové výrobky. Svoje produkty ani technickú podporu neposkytneme žiadnej firme, ktorá je podozrivá z falšovania alebo nelegálnej výroby.

BEZPEČNÝ OBAL – KVALITNÉ POTRAVINY

V oblasti výroby obalových fólií pre potravinársky priemysel je našou kľúčovou prioritou zabezpečenie toho, aby naše fólie negatívne neovplyvňovali potraviny do nej zabalené a nepredstavovali žiadne riziko pre konečného spotrebiteľa. Túto prioritu zabezpečujeme prostredníctvom certifikovaného systému manažérstva hygienickej bezpečnosti výrobku podľa ISO 22000:2005.

pdf-icon

Stiahnúť certifikát