Kvalita

blue-kvalita

Špičková kvalita produktov a procesov je stredobodom záujmu našich zamestnancov, manažmentu aj akcionárov. Dôkazom toho je nielen dlhodobo stabilná kvalita našich dodávok vo všetkých dôležitých technických parametroch, ale taktiež naša spoľahlivosť a flexibilita v dodacích termínoch.

labak

Systém manažérstva kvality

Už od roku 1997 máme certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO EN 9001, vzťahujúci sa na všetky činnosti firmy. Posledná recertifikácia podľa aktuálnej normy ISO 9001:2008 bola v roku 2013 realizovaná firmou Det Norske veritas.

Certifikát ISO 9001 na stiahnutie

Predemet SMK a SEM

pdf-icon